Alla stora satsar på Skogsmaskindagarna!

Alla stora satsar på Skogsmaskindagarna!

14 november 2019

Sveriges skogsmässa nästa år, Skogsmaskindagarna i Karlskoga den 15-16 maj, kan redan nu presentera en imponerande uppslutning av utställare. Alla stora skogsmaskintillverkare kommer att vara på plats. Mässan som genomförs för fjärde gången är numera en riksmässa av klass.

-Förtroendet från branschen för Skogsmaskindagarna har stadigt ökat. Ett bevis nu är att i princip samtliga stora tillverkare av skogsmaskiner och utrustning satsar och ställer ut den 15-16 maj, berättar Sten Lilja på arrangerande Looping Event AB.

Konceptet att förlägga en skogsmässa på ett kompakt och lättöverskådligt område, i detta fall på ett flygfält, har uppskattats av såväl utställare som besökare.

-En av tankarna med Skogsmaskindagarna är just enkelhet. Smidig logistik, rimliga priser och hög servicegrad. Och det gäller för såväl utställare som besökare, säger Sten Lilja.

Från utställarhåll har man genom åren uttryckt belåtenhet över att mässan lockar till sig rätt typ av besökare. Mässan omgärdas inte av andra aktiviteter eller jippon. En medveten strategi.

Skogsmaskindagarna är den enda riksmässan i Sverige 2020. Merparten av branschens företag är samlade och satsar stort. Succé?

-Ja, det ser väldigt bra ut. Med rätt typ av utställare kommer också besökarna. Vi tillsammans med alla andra med skogsintresse ser verkligen fram emot den 15-16 maj 2020, säger en nöjd Sten Lilja.

Komatsu Forest, John Deere, Ponsse, Gremo, Eco Log, Rottne, Sampo Rosenlew, Malwa, Vimek, Terri. Listan kan göras lång över intressanta företag som satsar på Skogsmaskindagarna nästa år. På https://www.skogsmaskindagarna.se/for-besokare/monterkarta framgår vilka företag som så här långt bestämt sig att delta.

Redan nu har drygt 125 företag bokat plats och arrangören räknar med att en bit över 200 företag kommer att delta. Skogsmaskindagarna är då Sveriges näst största skogsmässa sett till antalet utställare.

Aktuell deltagarförteckning, monterkarta och övrig info finns på www.skogsmaskindagarna.se

För mer info:

Visa alla nyheter