Bättre tillsyn av farligt avfalltransporter

Bättre tillsyn av farligt avfalltransporter

04 februari 2016

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med konkreta åtgärder för att förbättra tillsynen av gränsöverskridande transporter av farligt avfall.

Riksdagen lämnade under våren 2015 över Riksrevisionens rapport ”Transporter av farligt avfall – fungerar tillsynen?” till regeringen. I samband med detta efterfrågades en skrivelse från regeringen senast den 19 november 2015.

I skrivelsen till riksdagen bemöter regeringen Riksrevisionens rekommendationer med en åtgärdsplan för att förbättra kontrollen över gränsöverskridande avfallstransporter. Bland annat koncentrerar regeringen tillsynsansvaret på fem länsstyrelser, ger ett uppdrag om bättre tillgänglighet av länsstyrelsernas expertkompetens samt ger ett uppdrag om kartläggning av illegala avfallstransporter.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter