Byggbranschen jämställd år 2047

Idag är det en tuff kamp om talangerna. Ska vi kunna attrahera tillräckligt många kompetenta personer, måste vi rekrytera betydligt bredare än vad vi gör idag, säger Elisabet Wretskog, Kompetens och utvecklingschef på Svevia.

Byggbranschen jämställd år 2047

06 mars 2017

Trots allt tal om behovet av fler kvinnliga chefer domineras bygg- och anläggningsbranschens ledningar fortfarande av svenskfödda medelålders män, rapporterar I Perspektiv*.

– Branschen måste förändra sitt förhållningssätt. Omedelbart, säger Elisabet Wretskog som är Svevias kompetensutvecklingschef.

En undersökning som I Perspektiv genomfört visar att andelen kvinnor på ledande poster i bygg- och anläggningsbranschen har ökat från 20 procent 2011 till 25 procent (januari 2017).

Ökar andelen i samma takt under de kommande åren, dröjer det till år 2047 innan branschen är jämställd i toppen.

När det gäller andelen som är födda utomlands lär det ta ännu längre tid.

En genomgång av 52 av branschens tyngsta styrelseordförande och verkställande direktörer (eller motsvarande) visar att enbart sju procent är födda utanför Sverige.

– Resultatet är varken förvånande eller upplyftande. Det är så här branschen ser ut. Man rekryterar i sina egna nätverk. För att göra karriär ska man dessutom allra helst gått den långa vägen och arbetat sig upp, säger Elisabet Wretskog.

Elisabet Wretskog säger att branschen, för att klara kompetensförsörjningen, måste bredda rekryteringsbasen.

– Det gäller oavsett vilken nivå det handlar om. Idag är det en tuff kamp om talangerna. Ska vi kunna attrahera tillräckligt många kompetenta personer, måste vi rekrytera betydligt bredare än vad vi gör idag när det gäller exempelvis kön och etnicitet.

* Läs om hela undersökningen via I Perspektiv, som följer branschen, uppdragsgivarna och allt som driver utvecklingen framåt. I Perspektiv drivs av Svevia.

Visa alla nyheter