Den svenska skotarmarknaden kroknar – orsak leveransproblem?

Tabell över antal registrerade skotare för perioden Q1-Q3 2018 jämfört med motsvarande period samt helår 2017.

Den svenska skotarmarknaden kroknar – orsak leveransproblem?

03 oktober 2018

Skogsforum.se har sammanställt hur många skotare som registrerats i Sverige under årets första nio månader. Jämfört med ett bra fjolår ser vi nu en tydlig inbromsning. Det här kan te sig underligt i en skogsmarknad som går för fullt men orsaken finns troligen att söka utanför Sveriges gränser.

Marknaden för CTL*-maskiner har under senare år ökar kraftigt och tillverkarna hinner inte med att öka produktionen i samma takt som kunderna vill ha maskiner. Idag har den ryska marknaden gått förbi den svenska som världens största CTL-marknad och allt större andel av de maskiner som tillverkas i Sverige och Finland går nu till marknader utanför de nordiska länderna. I den glödande högkonjunkturen som råder inom många maskinsegment är det svårt att få fram vissa kritiska komponenter till skogsmaskinerna. Hydraulventiler och transmissionskomponenter utgör de största flaskhalsarna där ett fåtal nyckelföretag som t ex Rexroth och NAF är leverantörer till många olika maskintillverkare världen över.

Resultatet blir långa leveranstider och idag får en skogsentreprenör som beställer en skotare kanske vänta 8-10 månader på att få maskinen vilket gör både kunder och tillverkare frustrerade.

Eskalerande minskning under Q3

Antalet registrerade skotare t o m 30 september i år har minskat med 15 procent jämfört med samma period året innan. Minskningen började skönjas under Q2 men har nu blivit mer påtaglig under Q3 där leveranstappet är 28 procent jämfört med Q3 i fjol.

När man tittar på marknadsandelarna på den svenska marknaden för skotare idag ska man därför ha med sig det faktum att de kanske mer speglar olika tillverkares förmåga att leverera och prioritera i Sverige än den egentliga efterfrågan från kunderna.

John Deere fortfarande marknadsledare

John Deere ser ut att klara av sina leveranser bra och har nästan fått ut lika många maskiner på marknaden i år som i fjol. Det gör att de ökar sin marknadsandel och nu hamnar på dryga 40%. En tillverkare som ser ut att ha det tuffare är Komatsu Forest som bara fått ut 44 skotare på den svenska marknaden i år jämfört med 72 under motsvarande tid i fjol. Det gör att de tappar i marknadsandel till knappt 22 procent.

Jämnt mellan Rottne och Ponsse

Rottne och Ponsse har fått ut i stort sett samma antal maskiner som i fjol vilket gör att de relativt sett ökar sina marknadsandelar. Bland de mindre tillverkarna har EcoLog halverat antalet skotare på den svenska marknaden hittills i år (från 15 till 7) medan Gremo har dubblat (från 4 till 8 skotare). Under Q3 har också de första två Sampo-skotarna registrerats vilket gör att vi nu har ytterligare en spelare på den svenska skotarplanen. En spelare som helt uppenbart menar allvar med sin närvaro i skogsmaskinbranschen. I samband med Metkomässan i Finland släppte de två nya skotarmodeller och en helt ny skördare.

Framtiden ljus för CTL

Vad kan vi då förvänta oss i framtiden när det gäller leveranskapacitet av CTL-maskiner? Visa av erfarenheterna efter finanskraschen 2008-2009 har många av leverantörerna i kedjan varit mer försiktiga när det gäller att expandera i takt med efterfrågan. Idag ligger det största kapacitetsproblemet troligen hos komponentleverantörer och inte i maskintillverkarnas fabriker. Ponsse invigde en stor fabriksutbyggnad i Vieremä i Finland nu i augusti där man har kapacitet att öka sin maskinproduktion. Ponsse är idag världstvåa efter John Deere inom CTL-maskiner men har nu i och med fabriksutbyggnaden troligen resurser att inom de närmsta åren producera lika många maskiner som John Deere gör i Joensuu. Komatsu Forest som tillverkar alla sina CTL-maskiner i Sverige ser också ut att ha framtidsplaner. Man har nyligen förvärvat ett större markområde i utkanten av Umeå för en tänkt expansion av verksamheten.

Ett tecken på att framtiden hör CTL-marknaden till är att den nordamerikanska maskintillverkaren Caterpillar nyligen sålde av hela sin skogsverksamhet till en av sina återförsäljare. Efter att Caterpillar tidigare sålt av sin CTL-verksamhet tillbaka till Sverige (gamla Skogsjan som blev dagens EcoLog) fanns bara helträdsmaskiner kvar inom koncernen. Det här maskinsegmentet bedömde Caterpillar uppenbarligen inte som intressant att ha kvar.

*CTL = Cut To Length eller kortvirke som man säger på svenska. CTL innebär att träden kvistas och kapas i lämpliga längder direkt i skogen av en skördare samt att stockarna sedan körs ut till bilväg av en skotare som är en maskin som ”bär” ut virket utan att det släpas på marken. CTL-maskinerna är mycket tekniskt avancerade och kräver välutbildade förare som har stor kunskap och färdighet inom både tekniska och biologiska områden.

Visa alla nyheter