En portabel markradar som detekterar ledningar under mark – i realtid!

Det första uppdraget där Geomatikk kommer att använda StreamC blir inmätningen av ett område som ska exploateras vid Forsmarks kärnkraftverk i Östhammars kommun.

En portabel markradar som detekterar ledningar under mark – i realtid!

22 november 2019

"Med StreamC kan vi bredda vårt tjänsteutbud" Det säger Fredrik Ek affärsområdesansvarig för Dokumentation på Geomatikk. Som första företag i Sverige har de köpt en StreamC från Leica Geosystems, en portabel markradar som detekterar ledningar under mark – i realtid.

– StreamC öppnar helt nya möjligheter att snabbt detektera ledningsnät varsomhelst kunden vill dokumentera ledningsnät under mark. Markradarn blir ett bra komplement till våra övriga metoder och har mötts av stort intresse från våra kunder, berättar Fredrik Ek.

Geomatikk är ett av få svenska företag som arbetar med inmätning och dokumentation av infrastruktur under mark. Kunderna finns huvudsakligen bland nätägare och intresset för företagets inmätningstjänster har vuxit snabbt. Tjänsteområdet Dokumentation har i dag cirka 100 medarbetare, varav 20 procent arbetar med inmätning i fält, övriga med dokumentation och rapporter. Inledningsvis kommer en mindre grupp fälttekniker och backoffice personal utbildas i att hantera StreamC och tolka data från utrustningen.

– StreamC har flera intressanta användningsområden, bland annat vid kartläggning av ledningsnätet när gamla industriområden ska bebyggas. Där är vatten- och avloppsledningar ofta ofullständigt dokumenterade, eller så saknas dokumentation helt. Den kan också användas för att kartlägga fibernät. Den snabba utbyggnaden har i många fall genomförts av entreprenörer som inte haft tillräcklig kunskap om kraven på hur ledningarna ska dokumenteras.

StreamC kommer att levereras till Geomatikk under december 2019, men redan i somras fick företaget möjlighet att prova utrustningen under två dagar.

– Det fungerade väldigt bra och jag tror att den kommer att bli ett bra komplement till våra övriga metoder. Vi är nöjda med Leica övriga utrustning och det ska bli spännande att se StreamC i skarp drift.

Det första uppdraget där Geomatiik kommer att använda StreamC blir inmätningen av ett område som ska exploateras vid Forsmarks kärnkraftverk i Östhammars kommun.

– Området har varit bebyggt i omgångar och saknar fullständig dokumentation över ledningsnätet under jord.

Vid inmätningen av markområdet kommer Geomatikk att använda en kombination av tekniker: traditionell inmätning, inmätning med StreamC samt drönarbilder.

– Tack vare den nya markradarn från Leica Geosystems blir vi ensamma i Sverige med att kunna leverera en fullständig rapport med bland annat GIS-baserade digitala kartor, inmätta punkter och översiksfotografier. Rapporten kommer att levereras i två lager, ett säkert som vi mätt in med traditionell teknik och ett sannolikt som vi mätt in med markradarn, berättar Fredrik Ek.

Den ökade informationen som markradarn StreamC ger om hur marken ser ut under våra fötter kommer säkert att skapa nya möjligheter.

– Vikten av korrekt inmätt grunddata ökar i takt med att den blir allt viktigare för andra system som använder informationen. Allt från säljstödsystem till ny teknik som VR/AR hos den enskilde grävmaskinisten. Om några år kan de vara utrustade med 3 D glasögon och "se" var ledningarna ligger, spekulerar Fredrik Ek.

 

Visa alla nyheter