Engcon har fått nog – lanserar världsomfattande säkerhetskampanjen ”Dig Smart. Dig Safe” och efterlyser nollvision i kampen mot arbetsplatsolyckor

Engcon har fått nog – lanserar världsomfattande säkerhetskampanjen ”Dig Smart. Dig Safe” och efterlyser nollvision i kampen mot arbetsplatsolyckor

09 december 2019

Fakta på bordet är att antalet arbetsplatsolyckor som sker i samband med grävmaskiner är nedslående läsning. Olyckssiffrorna är för höga. I värsta fall är utfallet dödligt. Engcon vill leda grävbranschen mot en nollvision – med smart teknik på alla grävmaskiner. Engcon kallar kampanjen ”Dig Smart. Dig Safe” och den är en del i initiativet ”Non Accident Generation”.

Nya siffror från Arbetsmiljöverket visar att olycksfrekvensen på arbetsplatser har ökat sedan 2016. Även om siffrorna från 2019 visar på en liten nedgång är antalet olyckor alarmerande för branschen.

– Säkerhet är en lågt prioriterad fråga i entreprenad- och byggsektorn oavsett vilken marknad vi tittar på, detta trots att branscherna ofta pekats ut som de mest skadedrabbade. Några av de vanligaste orsakerna bakom olyckorna beror på fall från maskiner men även på skador från redskap som lossnar. Det är oacceptabelt eftersom olyckorna i många fall leder till dödsfall eller sjukfrånvaro som hade kunnat undvikas. Det menar Stig Engström, grundare och ägare på Engcon:

– En grävmaskinist hanterar ofta en maskin på trånga ytor eller byggplatser med många personer. Utan rätt säkerhetsutrustning på maskinen kan du oavsiktligt tappa redskap från eller backa över någon. Även halk- och snubbelolyckor är vanliga när maskinisten kliver ur och i grävmaskinen, säger han.

”En nollvision kan driva branschen åt rätt håll”

Engcon är en av de aktörer som länge strävat efter att antalet olyckor i branschen ska vara noll, där Stig Engström gått i bräschen och tagit kampen för ökad säkerhet.

Engcon har utvecklat marknadens säkraste snabbfästessystem som både varnar med ljus och ljudsignaler samt spärrar delar av grävmaskinens funktioner vid felkoppling av redskap. Dessutom måste föraren ställa ned skopan mot marken för att kunna lossa den. Automatisk koppling av olja, el och centralsmörjning innebär också att föraren tryggt kan sitta kvar i hytten och byta verktyg. En tiltrotator innebär ett minskat maskinförflyttande, vilket i sig minskar risken för att någon blir påkörd. Engcons säkerhetslösningar lämnar inget utrymme för den mänskliga faktorn. Smart teknik ser till att det blir rätt, förklarar Stig Engström, och slår fast: med en nollvision i kombination med Engcons smarta teknik kan vi vara med och driva branschen åt rätt håll för att säkerhetsfrågan ska prioriteras upp!

Slåss för en förändring – för att säkerhetsfrågan måste högst upp på agendan

Trots att Engcon ligger i framkant på säkerhetsområdet återstår mycket för att nå en nollvision och Stig Engström menar att det krävs någon typ av regeländringar och att inblandade aktörer tar sitt ansvar.

– Leverantörer måste utveckla säkra produkter, operatörer måste köpa dem och större aktörer måste kräva att de används för att ens ge uppdraget till underleverantören. Vi vill värna om säkerheten. Tekniken ska förhindra att olyckor sker även om föraren gör fel. Varje olycka är en för mycket och målet måste vara att få bort dem helt, säger Stig Engström.

Med säkerhetskampanjen ”Dig smart. Dig Safe.” vill Engcon väcka debatt och liv i säkerhetsfrågan.

– Vi får höra att frågan är tabu och att vi riskerar kritik. Jag säger bara: låt kritiken komma. Vi står upp för ökad säkerhet. Det har vi alltid gjort och kommer fortsätta göra. Det är dags att gå från diskussioner till handling. 2020 vill jag att alla aktörer börjar ta sitt ansvar och hoppas att våra initiativ kan vara startskottet, avslutar Stig Engström.

Intresserade av ”Non Accident Generation” och ”Dig Smart. Dig Safe.” kan läsa mer på https://engcon.com/sv/att-aga-en-engcon/sakerhet.html

Visa alla nyheter