Enklare att certifiera flera byggnader i Miljöbyggnad

Enklare att certifiera flera byggnader i Miljöbyggnad

08 mars 2016

En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån certifieringssystemet Miljöbyggnad hos Sweden Green Building Council får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Nu lanseras ett förenklat tillvägagångssätt för att underlätta för fastighetsägare som vill miljöcertifiera sina byggnader i Miljöbyggnad. Liknande byggnader hos en fastighetsägare kan i fortsättningen genomgå en samgranskning.

I praktiken kan då flera lika byggnader granskas gemensamt, vilket innebär att bara en av byggnaderna behöver gå igenom granskningsprocessen. För att ta ett exempel behöver man kanske bara granska ett utav trettio småhus, eller ett utav fem flerbostadshus.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter