Fler tar på bilbältet i tunga fordon

Fler tar på bilbältet i tunga fordon

07 mars 2016

VTI:s årliga mätning av bilbältesanvändning visar positiva siffror. Utmärkande för 2015 är att användningen ökat bland vuxna i baksätet och att andelen bältade förare av tunga fordon var väsentligt högre än tidigare år.

Den årliga mätningen av bilbältesanvändning har genomförts i ett antal syd- och mellansvenska städer sedan 1983. Redan i mätseriens början använde majoriteten av förare och framsätespassagerare bälte. År 2015 är nivåerna uppe på 97–98 procent, en liten uppgång jämfört med föregående år.

– Enligt de senaste observationerna är dessutom 89 procent av alla vuxna baksätespassagerare bältade, vilket är den hittills högsta noteringen och en betydligt högre nivå än 2014, säger Jörgen Larsson, VTI.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter