Fredheim och Arema ökar möjligheterna att hyra sorteringsverk

Arema Rentals VD Anders Hedlöf

Fredheim och Arema ökar möjligheterna att hyra sorteringsverk

13 november 2018

Att kunna hyra ett sorteringsverk är värdefullt för den som snabbt och flexibelt vill öka sin kapacitet eller bredda sitt utbud. Det har gjort korttidsuthyrning till en växande verksamhet hos Fredheim Maskin AS, som representerar Keestrack i Sverige och Norge. För att möta den ökade efterfrågan har företaget sökt samarbeten med uthyrningsföretag specialiserade på anläggning, återvinning och demolering. Ett resultat av detta är samarbetet med Arema Rental AB.

– Vi vet vad rätt utrustning betyder för produktivitet, lönsamhet och miljö. Därför är det extra kul att Arema Rental gör denna satsning, som hjälper deras kunder att utveckla sina verksamheter, säger Erik Olausson på Fredheim Maskin.


– Både vi och våra kunder jobbar för att göra byggplatser så resurssnåla som möjligt. Häri ligger att arbeten utförs med produktiva, bränsleeffektiva och miljöriktiga maskiner, men också en omsorg om logistiken. Det gör sorteringsverken från Fredheim Maskin till värdefulla pusselbitar i en vinnande helhet, konstaterar Anders Hedlöf, VD i Arema Rental.


Arema Rentals första Keestrack blir ett sorteringsverk av modellen K4. Det är en mångsidig grovsorterare med en siktyta på sex kvadratmeter. Sorteringsverket passar bra för naturgrus, matjord, krossat bergmaterial och återvinning. Samarbetet mellan Arema Rental och Fredheim Maskin ger även tillgång till mindre sorteringsverk och transportörer.


Arema Rental fått ett ökat antal förfrågningar gällande korttidsuthyrning av sorteringsverk.


– Allt fler entreprenörer efterlyser möjligheter att sortera jord- och schaktmassor till önskade fraktioner direkt där massorna uppstår. Sådan hantering ger stora vinster för både miljö, klimat och ekonomi, eftersom det minimerar transporterna både från och till byggplatsen, säger Anders Hedlöf, som känner sig väldigt trygg med valet av samarbetspartner:


– Vi uppskattar Fredheim Maskins breda utbud av produktiva maskiner av hög kvalitet i kombinationen med väl utbyggd service. Kunden köper en funktion, så produktivitet och tillförlitlighet är A och O. För att hålla allt rullande är det viktigt med en snabbfotad eftermarknadsorganisation i både reservdelar, reparationer, service och underhåll.


Arema Rentals satsning kan ses som en förlängning av ett pionjärskap, för när verksamheten startade 2001 var det ett nytt grepp att hyra ut tyngre anläggningsmaskiner utan medföljande maskinförare. Företaget får sin första Keestrack i november. Inför detta utbildar företaget sina tekniker hos Fredheim Maskin och förstärker det egna lagret av reservdelar, filter med mera.


– Vårt första sorteringsverk blir dieseldrivet. På sikt kan det även bli hybridlösningar, som gör det möjligt att välja antingen el eller diesel. Även här ser vi att Keestrack och Fredheim Maskin ligger långt framme. Vi uppskattar också att Fredheim Maskin ger oss tillgång till kompletterande maskiner och utrustning, exempelvis för stackläggning och dammbindning, tillägger Anders Hedlöf.

Vi kickstartar detta med demokörning hos Arema i Rosersberg. 

Demo hos Arema Rental AB
Datum: 29 nov
Tid: 11.00-14.00
Plats: Järngatan 10, Rosersberg

 

Visa alla nyheter