Head-up display är inte produktivare

Head-up display är inte produktivare

18 mars 2016

Att följa skördarens apteringsdata på hyttfönstret istället för på den vanliga apteringsdatorn ger ingen mätbar effektivisering av avverkningsarbetet – i alla fall inte för erfarna skördarförare.

Skogforsk har genomfört en studie med en head-up display, där skördardatorns information projiceras direkt på vindrutan. Föraren behöver inte flytta blicken ner till skärmen utan kan hela tiden fokusera på skördaraggregatet.

Vid en tidigare studie i en simulator gav den nya tekniken lägre arbetsbelastning och högre produktion. De resultaten kunde inte upprepas i den här fältstudien.

– Men förarna är positiva till att data projiceras på hyttens fönster, och det resultatet är intressant i sig, säger Martin Englund som forskar i arbetsmiljöfrågor vid Skogforsk.

Beslutsstöden i skogsmaskinerna blir allt fler, med mer information för föraren att ställning till. Då kan head-up-display vara ett bra sätt att visa några av alla dessa data på.

– Dessutom tror vi att många skördarförare trots allt kan bli effektivare med den här tekniken. Tidigare studier visar att många förare tittar ned på apteringsdatorn väldigt ofta. Kanske är det en erfarenhetsfråga, säger Martin Englund.

Skillnaden i tidsåtgång mellan körningarna med HUD och HDD var mycket små. Inte heller i momentet Kvistning/Kapning, där visning av apteringsinformationen bör påverka mest, fanns det någon betydelsefull skillnad.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter