Hraun AB i Göteborg har fått uppdraget att vara distributör i Skandinavien för Prolong Super Lubricants.

Hraun AB i Göteborg har fått uppdraget att vara distributör i Skandinavien för Prolong Super Lubricants.

05 april 2017

Prolong är ett varumärke från GolenWest Lubricants inc, Pomona Kalifornien USA.

PROLONG Är ett världsomfattande patenterad smörjmedel som tar normal smörjning ett steg längre genom att det inte bara har en överlägsen filmstyrka, men verkar också för att impregnera själva stålet på en metallurgisk nivå vid friktionsytan.
Användningsområden är nästan obegränsade, överallt där det krävs smörjning som T.ex.:
Bensin eller Dieseldrivna Motorer, Hydraulik System, Kraftöverföringsutrustning, Maskiner och Verktyg, Tunga kedjor och Trummor, Kompressorer, Generatorer och Pumpar, Kul- och Rullager, Gruv- och Smältutrustning, Växellådor, Formsprutningsmaskiner, Järnvägsutrustning, Raffinaderier och Oljefältsutrustning, Pappers- och Massabruk. m.m.
Dokumentationen om Prolong kvalitet är mycket omfattande. Det finns ingen produkt på marknaden som är som Prolong.
Prolong är i dag ledande inom olje- och bränsletillsatser till fordons- och industribranschen i USA.


Mer information finns på www.hraun.se samt www.prolong.com ( Prolongs egen hemsida i USA)

Visa alla nyheter