Indikatorer på hur svensk avfallshantering utvecklas

Indikatorer på hur svensk avfallshantering utvecklas

17 februari 2016

Hur kan man mäta ett avfall som inte uppstår? Branschorganisationen Avfall Sverige har låtit ta fram ett antal avfallsindikatorer som kan mäta och följa utvecklingen mot en mer resurseffektiv avfallshantering.

Indikatorerna visar var i avfallshierarkin vi befinner oss och hur utvecklingen ser ut liksom hur mycket avfall man lyckats förebygga. För att visa utvecklingen har Avfall Sverige valt ut två indikatorer som ska spegla hanteringen av hushållsavfallet och som tar hänsyn till att avfallsmängderna totalt sett ökar. Dessa båda indikatorer ger en bild över var i avfallshierarkin Sverige befinner sig och hur resurseffektivt vårt avfallshanteringssystem är. Indikatorn F2 tar hänsyn till att avfallsmängderna ökat, vilket begränsar de framsteg som resurseffektivare avfallshantering bidragit till.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter