Kraftiga mekaniska stötar inte skadliga för yrkesförare

Kraftiga mekaniska stötar inte skadliga för yrkesförare

15 mars 2016

Yrkesförare som kör på ojämna underlag kan utsättas för kraftiga mekaniska stötar vilket har befarats resultera i belastningsskador. Men en ny avhandling vid Umeå universitet visar att påkomna stötar i sidled, simulerade i experimentella studier med en specialbyggd skakrigg, hanteras relativt väl av kroppen och inte har någon omedelbar påverkan som kan anses skadlig.

I Sverige finns cirka 100 000 yrkesförare som dagligen utsätts för mekaniska stötar som uppstår i samband med fordonskörning. Flera av dessa förare rapporterar ryggradsbesvär. När fordonet kör över ojämnheter uppstår mekaniska stötar, vilket innebär stora krafter som kroppen måste motstå för att undvika skador. För att föraren ska hålla en stabil ryggrad i sittande position krävs ett samspel mellan muskler och nervsystem.

Forskare vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering har i laboratoriestudier mätt kroppens reaktioner och hållning i en anpassad laborativ miljö med hjälp av en skakrigg. Sammantaget bedömdes de testade mekaniska stötarna inte ha någon omedelbar påverkan på kroppen som kan anses uppnå skadliga nivåer. Mer forskning behövs för att se vad som sker i ett långtidsperspektiv.

Resultaten visar att ryggraden, i sittande position, är förhållandevis stabil vid mekaniska stötar och att det därmed leder till små rörelsereaktioner i kroppen. Forskarna mätte också muskelaktivitet vid mekaniska stötar med elektromyografi (dvs. registrering av elektriska spänningsförändringar i muskulaturen), vilket också visade låga värden. 

– Även om kroppsreaktionerna vid mekaniska stötar var små finns saker som vi rekommenderar att yrkesförare gör i förebyggande syfte, säger Tobias Stenlund, som är doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering och författare av avhandlingen.
– Yrkesförare borde undvika uppmärksamhetstörande moment vid körning på ojämnt underlag eftersom oförberedda mekaniska stötar kan ge större rörelsepåverkan i nackryggraden. En annan rekommendation är att träna den sneda bukmuskulaturen eftersom den visar sig vara särskilt aktiv för stabilitet i ryggraden vid mekaniska stötar.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter