K.T.S lanserar sin radiostyrda hydraulvinsch

K.T.S lanserar sin radiostyrda hydraulvinsch

16 mars 2017

K.T.S satsar 5% av sin omsättning på att förbättra befintliga och nyutveckla nya redskap, maskiner och tillbehör. Eftersom all utrustning hållfasthetsberäknas (enligt Finita Element Metoden) är den också optimerad vad gäller hållbarhet, vikt och kvalitet.

Den senaste konstruktionen är en egen radiostyrd hydraulisk K.T.S Vinsch som enkelt kan monteras på både kran, traktor och lastmaskin. Dragkraften är hela 1600 kg.

Vinschen är enkel att montera. Runt vinschen sitter en skyddsplåt vilket minskar risken för skador. Vinschen kan även köras manuellt med en mekanisk spak. Kugghjulen på både hydraulmotor och vinschtrumma är kraftiga och robusta för lång hållbarhet.

För mer information:

K.T.S Maskiner AB

Tel. 019-58 50 10, www.kts.se

Visa alla nyheter