Lännen förändrar organisationen

Lännen förändrar organisationen

30 mars 2016

Grävlastartillverkaren Lännens omsättning ökade under räkenskapsåret som avslutades vid årskiftet, med cirka 15 procent jämfört med föregående år.

För kommande räkenskapsår har företaget som målsättning en fortlöpande tillväxt med 10 procent årligen. För att stödja denna expandering har Lännen MCE:s styrelse bekräftat följande organistions förändring:

Juhani Kaitila (50 år) är utnämnd till ny försäljningdirektör och medlem i konsernens ledningsgrupp. Juha har bakom sig en gedigen erfarenhet inom import och försäljning av truckar. Senast som vd för Toyota Material Handling Finland Oy, sedan dess har han koncentrerat sig på att slutföra sin vidare utbildning.

Max Kvickström har med detta utnämnts till Sverigechef. Max är verksam som vd för Lannen Tarctors AB i Jönköping samt Lundberg Hymas AB i Skellefteå.

Fabrikschef Jouko Paalanen för Loimaa fabriken ansvarar även för de gemensamma teknologiska projekt inom Lännen MCE koncernen.

Agronomie- o Forstmagister Harri Uusi-Rauva (45) är utnämnd som försäljningschef inom Aquamec Oy med ansvar för försäljning av Watermaster underställd VD Lauri Kalliola. Harri har senast agerat inom Sampo-Rosenlew Oy:s skogsmaskiner som försäljningsdirektör.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter