Lambertsson utökar sin satsning på gröna maskiner

Lambertsson utökar sin satsning på gröna maskiner

02 augusti 2018

Lambertsson breddar och stärker sin satsning på eldrivna och klimatsmarta anläggningsmaskiner. Kundernas efterfrågan på grönamaskiner ökar.

Rentalföretaget Lambertsson plockade för ett par år sedan in ett antal eldrivna hjullastare, grävmaskiner och stampar i sitt sortiment. Efter en lite trög start har efterfrågan bland kunderna på dessa tysta och klimatsmarta maskiner tagit ordentlig fart.

- Nyttjandegraden har ökat mycket. I början hade vi svårt att hyra ut våra gröna maskiner, men nu ser vi grupper som särskilt efterfrågar just dessa. Vi ser helt klart ett förändrat beteende, säger Lars-Göran Olsson, produktchef inom Rental på Lambertsson Sverige AB.

Lambertsson utökar därför antalet gröna maskiner i sitt sortiment, särskilt när det gäller hybridgrävmaskiner som med hjälp av ett kraftaggregat blir helt eldrivna och utsläppsfria. Man planerar också att ta in fler modeller av grävmaskiner samt att bredda sortimentet med helt nya eldrivna maskintyper som vibroplattor och vältar.

Lambertssons satsning ligger helt i linje med den omställning från fossilberoende till fossilfrihet som pågår inom hela transportsektorn. Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att samordna omställningen, som även omfattar arbetsmaskiner inom byggbranschen.

Vi på Lambertsson går med vår satsning på gröna maskiner före i omställningen och visar att vi menar allvar när det gäller miljö och hållbarhet. Vi vill vara aktiva och driva på utvecklingen mot ett mer klimatsmart byggande, säger Per Hovbrandt, marknadschef på Lambertsson Sverige AB.

Visa alla nyheter