Maskinentreprenörer ser ljuset i tunneln

Maskinentreprenörer ser ljuset i tunneln

11 februari 2016

Maskinentreprenörerna presenterar den branschunika konjunkturbarometern MEKO. Det är första gången som det går att presentera en kvalificerad prognos om hur konjunkturläget är för landets maskinentreprenörer.

MEKO är framtaget i ett samarbete med Industrifakta, som arbetat med marknadsanalyser sedan 70-talet.

– Det är väldigt spännande att vi nu kan få en branschspecifik signal om hur det går. Maskinentreprenörernas bransch är lite säregen eftersom den finns inom så vitt skilda områden i samhället, från offentlig infrastruktur till husbyggnation, industri och gruvor, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna.

MEKO kommer att presenteras två gånger om året. Lucia-MEKO (15 december) och Midsommar-MEKO (21 juni). 
– Den sammanvägda indikatorn MEKO (total) är 90 för mars 2016, vilket är en minskning med 10 indexenheter jämfört med utfallet för samma månad under 2015. Bakomliggande faktorer till nedgången tros främst vara en något försiktig tro på framtiden bland Maskinentreprenörernas medlemsföretag.

Men reflekterar också en osäkerhet i att bedöma läget på längre sikt eftersom branschen utmanas av allt kortare framförhållning mellan beställning och utförande.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter