Det har visat sig att ML har medlemmar med behov av att vara med på en mässa varje år,

dvs även de år då ML själva har uppehåll. Föreningen tillsatte därför en projektgrupp

som utvärderade och valde ut en mässa där medlemmarna kan kraftsamla.

Hellre en rejäl satsning där medlemmarna kraftsamlar än att delta halvhjärtat på flera

mässor över landet, resonerade ML.

- Vi är självklart glada att MaskinLeverantörerna väljer oss och ser fram emot att hälsa

MaskinLeverantörernas medlemmar välkomna ”hem” till MaskinExpo, säger mässans marknadschef, Carina Tegelberg.

MaskinLeverantörernas ledning, tillsammans med representanter för medlemmarna,

besökte inför beslutet Stoxa för att på plats se den nya mäss-slingan.

Det nya, kompakta mässområdet och den kvalitet och stora mängd besökare MaskinExpo

levererar var några av de faktorer som fällde avgörandet.

- Många utställare upplever att det är för många mässor och svårt att välja var man ska vara med.

Därför känns det som en vägledning att MaskinLeverantörerna rekommenderar sina medlemmar

att ställa ut på MaskinExpo. Jag tror att även icke-medlemmar lättare kan välja mässa

när de vet var MLs utställare kommer att vara. Genom åren har vi sett att utställare drar nytta

av varandra och tillsammans lockar de stora mängderna besökare.

För oss, och utställarna, blir därför MLs rekommendation en ekvation där 1 + 1 = 3.

Direkt när beslutet blev känt började MaskinLeverantörernas medlemmar boka plats på MaskinExpo

och vårens mässkarta lyser redan orange av alla bokade montrar.