NCC Roads servar byggarbetsplats med asfalt

NCC Roads servar byggarbetsplats med asfalt

08 februari 2016

NCC Roads har många järn i elden när NCC under kommande år bygger trafikplats Tingstad i Göteborg på uppdrag av Trafikverket. NCC Roads försörjer bygget med krossat bergmaterial och grönt producerad asfalt, återvinner byggavfall och ser även till att projektet kan bedrivas på ett säkert sätt.

Trafikplats Tingstad är ett av fyra delprojekt i Marieholmsförbindelsen, ett stort infrastrukturprojekt i Göteborg som ingår i det Västsvenska paketet. Trafikplatsen är en del av E6:an mellan Göteborg och Oslo, som är tungt trafikerade med cirka 80 000 fordon per dygn.

NCC Roads kommer att spela en stor roll för projektets materialförsörjning. Division Stenmaterial kommer att leverera cirka 250 000 ton krossat stenmaterial till projektet från bergtäkten i Tagene utanför Göteborg. NCC Roads kommer även att försörja projektet med asfalt. Sammanlagt beräknas det gå åt cirka 35 000 ton.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter