Nu fjärrstyr vi spännarna

Fjärrstyrningen har under en längre tid testas på fältet hos ett antal provkunder.  

Nu fjärrstyr vi spännarna

18 september 2018

ExTe är just nu långt framme i testerna av fjärrmanövrering av TU, de automatiska spännare för lastsäkring.

Med en fjärrkontroll kan chauffören lösa ut slinget, starta och stoppa upprullningen av slinget samt frikoppla spännarna. Det går snabbt och smidigt, och är lika enkelt från hytten som utanför ekipaget. Det ger dessutom maximal säkerhet för chauffören, som aldrig behöver stå nära traven när den ska bindas av. Följer det med någon bit när bandet dras av finns ingen risk att man får den på sig. Chauffören kan stå på säkert avstånd från traven och styra spännarna. Hjärnan i fjärrstyrningen är en fjärrdosa som sitter i ramen. Fjärrmanövreringen är mycket enkel att montera oavsett om det görs i samband med att TU-spännarna monteras eller som komplettering på ett ekipage där det redan sitter TU-spännare. Med de fjärrmanövrerade TU-spännarna får man en trygg, snabb och smidig säkring av lasten, oavsett om det är virke eller annat skrymmande gods.

Visa alla nyheter