Nytt mineral hittat i Afrika

Nytt mineral hittat i Afrika

17 februari 2016

Ett nytt mineral, grootfonteinit, har upptäckts av en geolog vid SGU, Sveriges geologiska undersökning, i en mineralrik gruva i Namibia.

– Mineralet har fått namnet ”grootfonteinit” efter den region i Namibia där ursprungslokalen finns, berättar Erik Jonsson, statsgeolog vid SGU och adjungerad professor vid Uppsala universitet, tillika upptäckare av det nya mineralet.

Det nya mineralet har hittats i Kombatgruvan, som genom åren har stått för flera mineralupptäckter. Intressant nog är lokalen mineralogiskt besläktad med Långban i östra Värmland, den internationellt mest kända svenska mineralförekomsten.

Grootfonteinit har undersökts och karakteriserats i samarbete med ryska kollegor, och har i en nyutkommen publikation officiellt godkänts av IMA – den internationella mineralogiska sammanslutningen som vetenskapligt granskar och utvärderar nya mineralupptäckter.

Mineral är i naturen förekommande kemiska föreningar eller grundämnen med en väldefinierad sammansättning och kristallstruktur, vilka bildats genom geologiska processer. Mineral är byggstenarna som bildar bergarter, och är därmed också de fundamentala byggstenarna för de fasta planeterna. Därutöver bygger mineral upp de malmer som bryts för att få fram de olika metaller som vårt samhälle, industri och teknik kräver.

Man känner idag flera tusen olika mineral från Jorden samt extraterrestriskt material, efter flera hundra år av systematiska undersökningar.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter