Nytt sågsvärd minskar kapsprickorna

Nytt sågsvärd minskar kapsprickorna

02 februari 2016

Varje år går stora värden förlorade på grund av kapsprickor i sågade trävaror. Men ny typ av v-format sågsvärd kan reducera mängden kapsprickor med upp till 6 gånger. Sprickorna uppkommer dessutom framförallt i kanterna av stocken.

Kapsprickor uppstår då skördare kapar upp trädet i stockar ute i skogen och de leder i sin tur till spill i våra svenska sågverk. Men den nya typen av v-format sågsvärd har visat sig kunna minska mängden kapsprickor. 

– Svärdets form påverkar sågmönstret och vid kapning utvecklas ett v-format sågsnitt. Vår forskning har visat att ett sådant sågmönster kan motverka krafterna från den hängande stocken och därmed motverka uppkomsten av kapsprickor, förklarar Björn Hannrup, forskare på Skogforsk.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter