På rätt väg med Åkaren Sverige AB

På rätt väg med Åkaren Sverige AB

18 januari 2018

1 Februari 2018 startar ett nytt serviceföretag för åkerinäringen, Åkaren i Sverige AB. Målet är att serva åkerinäringen med utbildningar och juridisk hjälp samt påverka beslutsfattare kring branschens unika utmaningar och problem.

Utöver detta så kommer Åkaren i Sverige AB med ett brett förmånspaket som, om det utnyttjas, kan stärka medlemmarnas konkurrenskraft i en hårt prispressad bransch. En nyckelperson hos Åkaren i Sverige AB är Thomas Morell som har lång och omfattande erfarenhet av åkerinäringen och dess utmaningar efter att tidigare jobbat med dessa frågor inom polisväsendet samt som sakkunnig för Sveriges Åkeriföretag. Thomas börjar hos Åkaren i Sverige AB i mitten av 2018. Thomas kommer jobba med juridiska frågor , utbildningar men även bedriva opinionsbildning.

Visa alla nyheter