Per Bergenheim blir ny VD för Skogssällskapets förvaltningsbolag i Baltikum

Per Bergenheim blir ny VD för Skogssällskapets förvaltningsbolag i Baltikum

14 mars 2017

Sedan 2014 är Skogssällskapet närvarande i alla de baltiska länderna och verksamheten fortsätter att växa och utvecklas. Per Bergenheim har nu utsetts till ny VD för de tre förvaltningsbolagen i Estland, Lettland och Litauen.

Per Bergenheim kommer närmast från en befattning som affärschef för Skogssällskapets västra marknadsområde. Innan dess har han bland annat arbetat som skogsförvaltare åt en större markägare som äger skog både i Sverige och i Baltikum.

– Den kombination som Per Bergenheim har – med kunskap om Baltikum och de förutsättningar för skogsägande och förvaltning av mark som råder där, och samtidigt den goda kännedom som han skaffat sig om Skogssällskapet, är väldigt värdefull. Det är en kombination som vi tror kommer att vara helt rätt för att fortsätta att utveckla vår verksamhet i Baltikum, säger Svante Scherman, koncernchef för Skogssällskapet.

Skogssällskapet har funnits i Lettland sedan 2002 och sedan 2014 i Estland och Litauen. I respektive baltiskt land driver Skogssällskapet ett förvaltningsbolag som sköter skogen åt Skogssällskapets kunder – varav många är svenska skogsägare som valt att även investera i Baltikum. Man sköter också den mark som Stiftelsen Skogssällskapet själv äger i de tre länderna. Sammanlagt förvaltar de tre bolagen 65 000 hektar mark.

– Vi ser ett ökat intresse för investeringar i skog i Baltikum. Men även om förutsättningarna är väldigt gynnsamma vad gäller priser och tillväxt så finns det omfattande regelverk kring att köpa och äga skog i Baltikum. Det kräver specialistkompetens. Vi hjälper våra kunder med hela processen, och sköter skogen efter kundens mål med ägandet, säger Svante Scherman.

Visa alla nyheter