Producera tryggt med uppkopplade Keestrack-er

Producera tryggt med uppkopplade Keestrack-er

28 mars 2018

Keestrack tar övervakning och uppföljning av krossverk till helt nya höjder, både bildligt och bokstavligt. En kombination av sensorer, GPS-teknik, internet och ett användarvänligt gränssnitt ger tillgång till all data i realtid. Det gör det enkelt att följa produktionen och få omedelbara signaler om eventuella störningar.

Ett krossverk är som en processindustri i miniatyr, med imponerande produktion i tuff miljö. Kraven på övervakning och kontroll är därför stora. Att Keestrack nu erbjuder ett helt kontrollrum i skärmformat underlättar för alla inblandade. Det gäller förstås dem som jobbar med krossverken på plats, men också för dem som planerar skötsel och följer produktionen på distans.
– Ekonomin i krossverksamhet är helt beroende av att maskinerna mår bra och har förutsättningar att producera. Med Keestrack-er blir det lättare att planera in förebyggande underhåll, likaså att tidigt få signaler om och åtgärda eventuella störningar, säger Erik Olausson på Fredheim Maskin AS.
– Samma system används för att ge uppgifter om drifttider, krossinställningar, produktionsvolymer med mera. Det gör det enkelt att följa och optimera produktionen.
På krossverket finns sensorer som övervakar drift och status, samt ger aktuell position med hjälp av GPS-mottagare. Via mobilnätet och internet kommunicerar krossverket med en server och det är där som all lagring och bearbetning av datan sker. Servern i sin tur kommunicerar med både krossverket och dem som övervakar driften.
Keestracks egna specialister lägger stora resurser på att utveckla gränssnittet och dess interaktiva verktyg för maximal användarvänlighet och nytta. Systemet inkluderar också omfattande automatiserade rutiner för diagnos, underhåll och uppföljning av produktionen.
– Det gör Keestrack-er till ett värdefullt hjälpmedel, som tryggar både produktionen både på daglig basis och på lång sikt.

För mer info:

Visa alla nyheter