Rätt vikt med Caterpillars vågsystem

Vågsystemet kommer som standard till nästa generations grävmaskiner från Caterpillar.

Rätt vikt med Caterpillars vågsystem

05 mars 2018

Caterpillars vågsystem för grävmaskiner hjälper föraren att lasta rätt varje gång och förhindrar över- och underlastning. Det sensorstyrda vågsystemet (Payload) är ett av de mest moderna på marknaden och ingen annan tillverkare av grävmaskiner kan erbjuda det som standard.

Följer lagen och kundens behov
Att utrusta entreprenadmaskiner med vågsystem är viktigare än någonsin. Dels handlar det om effektivitet och att veta exakt hur mycket material som hanteras, dels handlar det om ett ökat rapporteringskrav från beställare.

– Förutom att vågsystemet ger föraren full kontroll skapas ett korrekt faktureringsunderlag vilket är en trygghet för kunden, säger Anders Forsberg, produktchef. En annan viktig parameter är lagstiftningen som innebär att grävmaskinsföraren också riskerar att bötfällas om lastbilsföraren stoppas för överlast.

Tar bort det onödiga
Att lasta rätt är en balansgång. Överlast bryter mot lagar och förordningar och ger ökad bränsleförbrukning och slitage. Underlast innebär att produktiviteten förloras.

– Ett vanligt scenario är att många hellre underlastar för att vara på den säkra sidan. Ur effektivitetssynpunkt innebär det att om man fyller lastbilen till 90% varje gång så är var tionde lastning i onödan.

Lättanvänt med målvikter
Att använda vågsystemet är lätt. Föraren ställer in den önskade målvikten i displayen och systemet känner av när vikten är uppnådd. Under lastningen går det även att se i realtid hur mycket som lastas. När den inställda målvikten närmar sig hörs en ljudsignal och en röd lampa tänds. Då vet föraren att det är dags att anpassa den sista skopan.

För ännu större noggrannhet går det att välja vilken typ av dumper eller lastbil som ska lastas. Det går även ställa in rätt materialtyp som, grus, jord, bergkross eller andra material. 

Som uppföljning är det enkelt att se hur många cykler som behövdes för att lasta, hur många lastbilar som lastats under en viss period, hur mycket bränsle som gått åt för varje skopa med mera. Vågsystemet gör arbetet enklare för alla. Och via Product Link kan all data följas och rapporteras såsom hur mycket som lastats under dagen, veckan eller månaden.

För mer info:

Hemsida:
https://www.pon-cat.com/equipment/se
Se film om nyheten här:
https://www.youtube.com/watch?v=8xZPgV_m6AY&index=2&list=PLT9U6EFVy5Kl01Z2sfM6LlweDF4pxszxQ

Visa alla nyheter