Rekryteringsproblemet stort inom byggsektorn

Rekryteringsproblemet stort inom byggsektorn

03 maj 2018

Goda tider till trots, är det mycket svårt att hitta rätt typ av personal inom byggsektorn. Industrifakta genomför löpande ett stort antal intervjuer med företag som är verksamma inom bygg- och installationsteknik samt i konsultledet.

En övervägande majoritet av de som intervjuats lyfter fram rekryteringssvårigheterna som det största problemet på marknaden just nu. Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta, uppger att det i genomsnitt är 9 av 10 intervjuade företag inom flera typer av konsult- och installationsbranscher som har svårigheter att rekrytera. Att tillväxten nu tenderar att bromsa in har ännu inte lett till någon lättnad på den fronten. Svårast är det att hitta personal på montagesidan. Detta hänger ihop med den fortsatt stora byggvolymen. Företag har överlag svårt att avsätta tid att utbilda nyanställda i tider av hög arbetsbelastning. Istället gäller det att få in självgående nyanställda med god utbildning och erfarenhet, vilket skärper konkurrensen om personal. Många företag vittnar om den hårda konkurrensen mellan företagen och oron för att mista arbetskraft till konkurrenter.

Visa alla nyheter