Världsledande tiltrotatortillverkaren Rototilt expanderar sin verksamhet och etablerar dotterbolag i Storbritannien.
- Rototilt har blivit väl mottaget i Storbritannien och vi är nu mogna för en etablering med vår egna organisation. Som ett naturligt steg i vår internationella expansion lanserar vi därför Rototilt Ltd från den 1:a Oktober 2016 med Säljchef Malcolm Long i spetsen, berättar Per Väppling, Försäljnings- och marknadschef på Rototilt Group AB. 

Med kundservice och reservdelstillgång i spetsen kommer etableringen underlätta ytterligare för kunderna. Men den ger också en tydlig signal till den brittiska marknaden att Rototilt är här för att stanna.