Så minskas avfallsbergen – handbok för beslutsfattare

Så minskas avfallsbergen – handbok för beslutsfattare

16 februari 2016

Boken ”Resource Recovery to Approach Zero Municipal Waste” visar med konkreta exempel hur avfallsmängder kan minskas. Redaktörer för boken är två forskare vid Högskolan i Borås, Mohammad Taherzadeh och Tobias Richards, och den ingår i en internationell bokserie om hållbarhet.

Det är Mohammad Taherzadeh, professor i bioprocessteknik och Tobias Richards, professor i energiteknik vid Högskolan i Borås, som är redaktörer för boken. Den består av 14 kapitel som till övervägande del är skrivna av forskare vid Högskolan i Borås. Även andra forskare och företagsrepresentanter har bidragit.

– Kapitlen behandlar olika aspekter av hur zero waste kan uppnås, säger Tobias Richards. Till exempel hur vi har gjort här i Sverige med lagar och regler kring avfall, hur man kan uppmuntra privatpersoner att källsortera och återvinna, vilka processer som kan göra biogas av avfall samt hur återvinning av papper, fibrer och metall kan fungera.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter