Schenker satsar på säkerheten

Schenker satsar på säkerheten

02 februari 2016

Schenker AB tecknar ramavtal med Stanley Security för kamerasystem och -tjänster. Avtalet omfattar alla bolag inom DB Schenkerkoncernen inklusive de DB Schenkeranslutna BTF-åkerierna.

– Vi vill standardisera och centralisera Schenker AB:s inköp av säkerhet, och med hjälp av ramavtalet skapa enklare hantering, ökad kvalitet och kostnadseffektivitet, säger Mikael Schwartz, Regional Security Manager på DB Schenker North & East.

Ramavtalet omfattar hyra genom Stanley ASSURE eller köp av kamerasystem, servicetjänster för kamerasystem och larmcentralstjänster, såsom kameraverifiering och kamerarondering. Stanley Security har ett eget expertteam för säkerhet inom transport och logistik och har utvecklat anpassade säkerhetslösningar för branschen.

Centraliserade säkerhetslösningar som exempelvis ett gemensamt passersystem eller en gemensam larmcentral som hanterar många logistikanläggningar – är allt vanligare. Att säkerställa behörigheter genom att kontrollera körkort och fraktsedlar vid passager, känna igen fordon genom nummerplåtsavkänning vid in- och utfarter och säkra uppställningsplatser med hjälp av kameralösningar är några områden som Stanley Security hjälper transportbranschen med.

En annan viktig aspekt är säkerheten för de transporter som kör högt värde, där krävs spårbarhet och positionering av fordonen i realtid via larmcentral och överfallslarm för chaufförer.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter