SKAB-gruppen satsar offensivt

Tomas Andersson, VD för SKAB-gruppen och Rickard Nilsson, VD för fabriken i Ätran

SKAB-gruppen satsar offensivt

14 februari 2018

I Ätran satsas det nu på en rejäl utbyggnad och en stor förändring av hela produktionsupplägget. Det görs väldigt mycket omändringar i befintliga lokaliteter för att anpassa dem till en ny produktionslayout och dessutom byggs det nya lokaler som ger ytterligare ca 2500 kvadratmeter i Ätran. (Sedan tidigare är lokalerna i Ätran drygt 20.000 kvadratmeter stora) Det investeras dessutom i en ny robotanläggning för paneltillverkning och för att effektivisera monteringsarbeten.

-Det här är en satsning som ger möjlighet att ytterligare effektivisera och stärka vår konkurrenskraft ännu mer. Vi ser en ökande konkurrens för tillverkningsindustrin generellt och det är framförallt från företag i de sk gamla östländerna, där arbetskraften inte kostar så mycket. Vi satsar hårt på kvalitet och service till våra kunder, ihop med en rationell tillverkning i Sverige, för en stark konkurrenskraft. I vår huvudmarknad Norden så är vi idag starka och ledande i vår nisch. Våra specialbyggnationer går dessutom på export till stora delar av världen.


-Det har krävt ett stort och framgångsrikt arbete att under de senaste 25 åren ta oss från att vara en relativt liten tillverkare i branschen, till den ledande position som vi nu är i. Sådant kräver såväl bra och engagerat arbete från många, liksom en del ”stolpe in”,
Skillnaden mellan med och motgång är ofta mycket mindre än vad en omgivning kan tro, men ett engagerat, kreativt och drivande jobb är grundläggande för chansen till medgång, säger Tomas Andersson, VD i SKAB-gruppen.

-Nu satsar vi ca 40 miljoner på nya lokaler, förändringar i befintliga lokaler och bl a en robotinvestering mm. Allt för att stärka vår konkurrenskraft och ta oss an de utmaningar som finns i framtiden. Utbyggnader och förändringar ger i dagsläget inga stora behov av ytterligare personal, men är en satsning för att på ett positivt och offensivt sätt utveckla och stärka den befintliga verksamhetens möjligheter, säger Tomas Andersson, VD för SKAB-gruppen.

 

För mer info:

Visa alla nyheter