​S:t Eriks växer och rekryterar

​S:t Eriks växer och rekryterar

01 mars 2016

Efterfrågan av specialistkompetenser i branschen fortsätter att vara stor. S:t Eriks har redan satt igång med rekryteringsprocessen och man räknar med att bli klara nu under våren.

Marknaden inom mark och anläggning är glödhet och S:t Eriks är involverade i flera stora infrastrukturprojekt: Förbifart Stockholm, Slussen, Västlänken i Göteborg och ombyggnaden av Sergels torg, exempelvis. För att möta behovet av specialistkompetenser inom området rekryterar nu företaget.

Det handlar om flertalet specialisttjänster, framförallt i Mälardalen, men också i Malmö och Göteborg.
– Den geografiska närheten till kunderna är väldigt viktig för att kunna ge våra specialister mer tid till rådgivning inom exempelvis ritning, detaljplanering och anläggning. Vår expertkompetens inom detta område är något som vi vill dela med oss av till våra kunder, säger Eric Waxin, divisionschef på S:t Eriks.

Kunniga medarbetare är en förutsättning för att kunna erbjuda kvalificerad rådgivning utifrån kundens behov. På sikt räknar Eric Waxin med att S:t Eriks kommer att behöva göra ytterligare rekryteringar, företaget växer och går samtidigt från att vara traditionellt produktinriktade till mer tjänsteinriktade.

Intresset för tjänsterna är stort och Waxin tror att det hänger ihop med S:t Eriks starka varumärke.
–Vi är en stabil arbetsgivare som funnits länge i branschen. Vi är också marknadsledande och är inblandade i de största projekten på marknaden, avslutar Eric Waxin.

Visa alla nyheter