Stockholm Vatten återvänder till Drottningholms Entreprenad

Stockholm Vatten återvänder till Drottningholms Entreprenad

22 februari 2017

Drottningholms har vunnit upphandlingen avseende grävmaskinstjänster hos Stockholm Vatten och tecknar därför ett 3‐årigt ramavtal som ensam entreprenör med option om förlängning i ytterligare upp till 2 år. Beslutet togs av Stockholm Vatten den 10 januari 2017 och avtal tecknades i slutet av januari.

Uppdraget omfattar hela Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster inkl förare och
servicetjänster såsom schaktning samt beredskapstjänst. Arbetet utgörs främst av anläggning, drift
och underhåll av vatten‐ och avloppsnätet inom Stockholms Stad, Solna Stad och Huddinge kommun.
Uppdragets totala omfattning beräknas till ca 35 000 timmar per år och det totala värdet uppgår till
ca 130 miljoner för avtalstiden inklusive förlängningsoption.
‐ Vi på Drottningholms är både stolta och glada över att Stockholm Vatten åter ger oss
förtroendet att bistå dem med moderna maskiner och kompetenta förare i deras
affärskritiska verksamhet, säger Peter Faerden, VD och ägare av Drottningholms.
Stockholm Vatten är Sveriges ledande vatten‐ och avfallsbolag. Verksamheten berör varje dag 1,3
miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet. Bolaget levererar dricksvatten, renar
avloppsvatten och ansvarar för stadens avfallshantering.
Verksamheten har funnits i mer än 150 år och bedrivs i en storstad som ständigt är i rörelse.
Inflyttningstakten till Stockholmsregionen motsvarar två fullastade SL‐bussar om dagen. Alla behöver
ha tillgång till rent dricksvatten, fungerande avlopp och miljömässig avfallshantering. Det ställer höga
krav på utveckling och infrastruktur, där Stockholm Vattens verksamhet är en förutsättning för
regionens tillväxt. Självklart överförs de höga kraven på Stockholm Vattens underleverantörer och vi
på Drottningholms kommer att utgöra en viktig del i Stockholm Vattens dagliga verksamhet.

För mer information, vänligen kontakta:


Peter Faerden     Peter Larsson
VD                     vVD
070-898 63 19    070-242 30 40

Visa alla nyheter