Stor brist på chaufförer – kan påverka samhället negativt

Bristen på lastbilsförare kommer märkas även för vanliga konsumenter, säger Lasse Holm  

Stor brist på chaufförer – kan påverka samhället negativt

24 augusti 2018

Transportbranschen behöver 3 600 lastbilsförare under de närmaste sex månaderna, och hela 50 000 nya förare de kommande tio åren, det visar TYA:s årliga Trendindikator. Men idag klarar inte utbildningarna att förse branschen med tillräckligt många utbildade förare. – Det är en utveckling som kan få negativa effekter på samhället, säger Lasse Holm, projektledare på TYA.

Transportbranschen växer kraftigt i takt med att behovet av transporter i samhället ökar. Därför finns nu ett stort sug efter utbildade lastbilsförare. I en undersökning framtagen av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA, uppger hela 51 procent av de tillfrågade åkeriföretagen att de kommer att anställa lastbilsförare under det närmaste halvåret. Samtidigt är bristen på chaufförer stor i landet.

– En fungerande transportsektor är en viktig pusselbit i samhället. Transporterna är avgörande för fungerande industri och handel. När transportbranschen haltar riskerar vi i slutändan en minskad produktivitet och stagnerad ekonomi.

– Fortsätter det på det här sättet kommer det att få konsekvenser som märks även för vanliga konsumenter, säger Lasse Holm.

Den som utbildar sig till lastbilsförare är närmast garanterad jobb och arbetstillfällena finns över hela landet.

– Transportbranschen är en framtidsbransch. Som nyutbildad lastbilsförare har du idag en arbetsmarknad som är fantastisk.

För att uppmärksamma problemet gör TYA inom kort ett utskick till alla utbildningsansvariga lokalpolitiker, med en uppmaning att öka antalet utbildningsplatser på såväl transportgymnasieprogram som vuxenutbildningar.

– Vi skulle gärna se ett par extraplatser på gymnasieskolans transportprogram. Det skulle göra stor skillnad, både för dem som vill utbilda sig till lastbilsförare och för lokalsamhället.

FAKTA: TYA:s Trendindikator 2018

1 131 åkeriföretag besvarade enkäten

51 procent uppger att de kommer att nyanställa inom sex månader

Störst är behovet i Sydöstra Sverige där 65 procent av företagen behöver anställa

Sammanlagt behövs 3 600 nya förare i Sverige det närmaste halvåret.

På hela året efterfrågas över 7 000 lastbilsförare av branschen

50 000 förare behövs de närmaste 10 åren.

Visa alla nyheter