Superstark tillväxt i Stockholm

Superstark tillväxt i Stockholm

07 mars 2016

Stockholms Handelskammare konstaterar i sin nya konjunkturbarometer att Stockholmsekonomin stärks under det fjärde kvartalet.

Näringslivet går klart bättre nu medan hushållen är dystrare. Jobbtillväxten är den snabbaste på fem år. De flesta branscherna uppvisar positiva siffror och handeln och tillverkningsindustrin utmärker sig särskilt positivt.

– Stockholmsekonomin utvecklar sig väl och sysselsättningen är den starkaste på fem år. Byggindustrin fortsätter att tuffa på men arbetskraftsbristen är påtaglig och håller tillbaka byggandet, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

© Tidningen INSIKT 2016

Visa alla nyheter