Trailtec AB nya generalagenter för Transport Support

Trailtec AB nya generalagenter för Transport Support

12 juni 2018

Transport Support och Trailtec AB har nyligen undertecknat ett generalagentsavtal som ger Trailtec AB ensamrätten att erbjuda skandinaviska kunder Transport Supports lösningar för eftermonterade förarstöd.

-”Det är fantastiskt kul att få arbeta tillsammans med Transport Support då de verkligen förstått behovet av dessa produkter men samtidigt är ledande i utvecklingen av de…” berättar Stefan Strömstedt vid Trailtec AB och vidareutvecklar resonemanget ”…dels kan vi nu erbjuda produkter som vi tycker har saknats men framförallt kan vi erbjuda en säkrare trafikmiljö, både för förarna av tunga fordon men också för andra trafikanter. Vi har nu testat ett flertal produkter tillsammans med ett åkeri här i Göteborgstrakten och både förare och andra trafikanter är mycket positiva till produkterna. Vi har sett att flera av lastbilstillverkarna börjat titta på liknande system, främst då system som varnar för oskyddade trafikanter, men vi upplever att då de produkter vi nu kan erbjuda kan eftermonteras i vilket tungt fordon som helst finns det ett mycket stort behov av de.”

 

Jonas Kristiansson, transportansvarig vid Transport Invest i Göteborg AB, och drivande i testerna av varningssystemen berättar –”Vi blev mycket intresserade när Stefan Strömstedt kom till oss och berättade att han hittat en lösning för att undvika vältolyckor med dragbil och tipptrailer. Vi har haft flera vältolyckor med just sådana fordonskombinationer de senaste åren och i åtminstone ett av fallen var det mycket nära att det kunde fått en tragisk utgång…” säger Jonas och fortsätter –”…vi är ett företag som sätter de anställdas och omkringvarande trafikanters säkerhet i första rummet och därför kändes det extra bra att kunna installera varningssystem som gör att vi kan undvika olyckor. Till dags dato har vi avbrutit flera tippningar då systemet varnat för att marken är ojämn eller att trailern börjar luta och vi känner oss trygga med att den information vi får från vältvarningen gör att vi undviker olyckor. Vi har också testat varningssystemet för oskyddade trafikanter och flera gånger har vi kunnat undvika onödiga olyckor där framförallt cyklister befunnit sig i farozonen.”

 

-”Vi kommer att på sikt erbjuda samtliga Transport Supports produkter på den skandinaviska marknaden…” säger Stefan Strömstedt –”..men initialt kommer vi huvudsakligen att fokusera på de olika varningssystemen då vi ser att det finns ett uppdämt behov av att förbättra arbetsmiljön och trafikmiljön både för förare och andra trafikanter.”

 

 

För mer info:

Visa alla nyheter