Uppdaterad Cat-schaktare för finschaktning

Uppdaterad Cat-schaktare för finschaktning

11 mars 2016

Cat D6K2 Schaktare levereras numera utrustad med Cat Grade-funktioner som hjälper användaren med bladkontrollen. Dessa funktioner integreras i maskinen i fabriken – ingen ytterligare maskinvara eller programvara behövs.

När det är dags att ta sig an mer komplicerade designplaner kan D6K2 utrustas med tekniska tilläggsfunktioner som gör det möjligt för kunderna att välja funktioner som anpassats efter arbetsplatsens behov och budget. Dessa Grade-tekniker ger en kombination av digitala designdata, vägledning i hytten och automatisk bladreglering och resulterar i ökad noggrannhet vid schaktning och minskad omarbetning - oavsett om det handlar om bulkschaktning eller finschaktning.

Funktionerna består av:

Cat Slope Assist, hjälper föraren att nå mållutningen snabbt genom att automatiskt bibehålla schaktbladets vinkel. Gör arbetet upp till 39 procent snabbare, med upp till 68 procent bättre ytkvalitet och upp till 82 procent mindre ansträngning från föraren.

Cat Stable Blade övervakar bladets rörelse och justerar automatiskt höjning och sänkning i samspel med föraren för att uppnå en jämnare schaktning snabbare och enklare.

Cat Slope Indicate visar traktorns tvärfall och längdfall (framåt-/bakåtorientering) på den primära bildskärmen vilket gör det enklare för förare att ställa maskinen i önskad sluttning och bibehålla schaktningen genom varje vända.

© Tidningen INSIKT 2016.

 

Visa alla nyheter