Utbildning stärker branschen

Utbildning stärker branschen

03 mars 2016

Motorbranschens yrkesnämnder erbjuder årligen utbildning och studieresor till bl.a. Tyskland, England och Holland för lärare inom fordons- och transportprogrammet.

Under 2015 genomgick drygt 450 yrkeslärare Motorbranschens yrkesnämnders olika kurser, seminarier och studieresor.

– Vi arbetar med kvalitetsfrågor för att förbättra och höja fordons- och transportprogrammet. En insats är att erbjuda fortutbildning för lärare genom kurser, seminarier och relevanta studieresor, säger Anette Norinder, branschutvecklare på Motorbranschens yrkesnämnder.

Yrkeslärarkurserna inom fordonsteknik ges chansen till vidareutbildning och tillgång till ny teknik. De internationella studiebesöken ger insyn i hur andra skolor och företag arbetar. De är en källa till inspiration och motivation som lärarna kan dela med sig av då de kommer hem till sina egna elever med nya intryck och nya färdigheter.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter