Vi kör mer bil än någonsin

Vi kör mer bil än någonsin

18 april 2016

Under 2015 kördes svenskregistrerade personbilar drygt 6,5 miljarder mil, den högsta noteringen sedan körsträckorna började beräknas 1999. De bensindrivna bilarna hade år 2015 en genomsnittlig körsträcka på 966 mil jämfört med de dieseldrivna som kördes i genomsnitt 1 739 mil.

Den totala körsträckan för alla personbilar legat på en relativt stabil nivå sedan 2009 men de två senaste åren har den ökat på nytt. Den genomsnittliga körsträckan per bil ligger fortsatt på drygt 1 200 mil.

– De svenskregistrerade bilarna körs mer än någonsin. Visserligen körs varje bil kortare sträcka än tidigare, men antalet bilar fortsätter att öka. Det finns inget som tyder på att bilägandet eller bilkörandet kommer att minska i någon större utsträckning den närmsta framtiden säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

© Tidningen INSIKT 2016.

Visa alla nyheter