Virket växer i Varberg

Virket växer i Varberg

21 mars 2017

Den svenska exporten av sågade trävaror, visar på en tydlig uppgång sedan 2011. Där HallandsHamnar Varberg utmärker sig som Sveriges största hamn inom skogsprodukter.

År 2011 så exporterades det cirka 600 000 kubikmeter sågat virke via HallandsHamnar Varberg. Jämförbart med siffran från 2016, som hamnade på drygt 980 000 kubikmeter (En ökning på ca 60% under femårsperioden).

Såväl upptakten av 2017 visar på att trenden håller i sig. Då perioden januari-februari, pekar på ökning med 12% jämförbart med fjolåret.

”HallandsHamnar har utvecklats till att nu vara Sveriges största hamn för sågade trävaror. Det är en långsiktig strategi både marknadsmässigt och investeringsmässigt som nu börjar att bära frukt. Våra kunder har under senare år investerat enorma belopp för att utveckla skogsindustrin och i uppgradering av sina produktionsanläggningar.

Det innebär att skogsindustrin befäster sin position som en av landets största exportgrenar och HallandsHamnar är en allt väsentligare del i den totala logistikkedjan för svensk skogsindustri.” säger Björn Alvengrip VD HallandsHamnar AB.

Visa alla nyheter